LABUŽNICKÝ REGION "RYB Z NEZIDERSKÉHO JEZERA"


V Neziderském jezeře, které je ve Střední Evropě největší vodní plochou tzv. stepního jezera, žije na 30 různých druhů ryb. Štika, candát, divoký kapr a sumec patří na jídelníčku mezi ty nejznámější ryby. V gastronomické nabídce tu ale najdete mnoho dalších jiných, zejména takzvaných bílých ryb, bělic, jako koljuška tříostná, pražma, cejnek malý, ježdík obecný nebo ouklej obecná, i ty jsou zde rybami domácími.

Kromě nich žije ovšem v Neziderském jezeře bezpočet dalších různých druhů ryb, které sem člověk přesadil z jiných vod.

Patří k nim pravá delikatesa každého jídelního lístku - úhoř, ale také zlatý karas či okoun, které nejsou původními rybami tohoto regionu. Ve vodách jezera plavou dnes ale i ryby dalších roztodivných názvů: mřenka mramorová, síh švédský či síh písčinný, karas obecný, slunka obecná, perlín ostrobřichý, pískoř páskovaný a lín obecný.

Na delikatesách pocházejících z Neziderského jezera vám pak jedinečné pochutnání zaručí všechny gastronomické podniky regionu.


Nach oben