SKANZEN RANĚ STŘEDOVĚKÉ VESNICE V UNTERRABNITZU

Tento skanzen slouží jako názorný příklad, kde si návštěvníci mohou představit život obyvatel Burgenlandu v době mezi rokem 500 a 1000 po Kristu. Raně středověkou vesnici tvoří skupina pěti obytných a řemeslnických stavení, pec na pálení keramiky, chlebová pec a kovárna. Rozlehlý areál je ohraničen dřevěným plotem z doubků. Archeologické nálezy dokládají, že na území dnešní obce Unterrabnitz existovala v raném středověku selská osada.Nach oben