INFORMAČNÍ A EKOLOGICKOPEDAGOGICKÉ CENTRUM
CENTRUM NÁRODNÍHO PARKU ILLMITZ

Každé roční období má v národním parku Neusiedler See – Seewinkel své osobité kouzlo. Návštěvníci se mohou těšit na objevy zajímavých fenoménů v živočišné i rostlinné říši. Informační centrum národního parku je prvním místem, kam se návštěvníci parku podívají, a má proto otevřeno celoročně. Od března do listopadu se konají exkurze do přírody s průvodcem. Při odborných prohlídkách národního parku mohou milovníci přírody na jaře například zahlédnout první vracející se tažné ptáky, nebo pozorovat vzácné dropy velké při toku.

Při zvláštních exkurzích pro děti se mladí dobrodruzi vydávají vyzbrojeni dalekohledem, pinzetou a lupou k jezírkům a na pastviny, aby tam pozorovali splešťule blátivé, žábronožky solné, volavky bílé a mnoho jiných živočichů. Do informačního centra Illmitz zamíří všichni hned po příjezdu pro turistické mapy, rostlinné klíče, videa, plánky, nebo se sem přijdou přihlásit na exkurzi s průvodcem. Nach oben