NÁRODNÍ PARK NEZIDERSKÉ JEZERO - SEEWINKEL


Seznamte se s tímto fascinujícím světem zvířat a rostlin – na výletech, v rámci organizovaných exkurzí nebo během návštěvy v informačním centru národního parku v obci Illmitz. Biotopy v okolí Neziderského jezera představují rákosový pás, periodicky vysychající solná jezírka, malé písčité plochy, louky, pastviny a mokřady. V tomto specifickém prostoru mezi Alpami a Panonskou pánví žijí zvířata a rostou rostliny, které lze nalézt také v alpských, asijských či mediteránních oblastech.

Neuvěřitelná druhová rozmanitost ptactva a význam národního parku jako útočiště migrujících ptáků ze severských hnízdišť do vzdálených zimovišť v Africe vytvářejí z tohoto prostoru něco zcela výjimečného.

Program pro návštěvníky
Pracovníci národního parku Neziderské jezero - Seewinkel připravují pro své návštěvníky celoroční bohatý program exkurzí za doprovodu správců parku, které jsou tematicky zaměřené podle toho, do kterého měsíce či ročního období spadají. Termíny exkurzí jsou pevně stanovené a trvají zpravidla 3 hodiny. Jejich účastníci se pohybují na vymezených stezkách a cestách. Na vytváření programu se rovněž podílí všech sedm obcí (Andau, Apetlon, Illmitz, Neusiedl am See, Podersdorf, Tadten und Weiden am See), které jsou součástí národního parku.

Padesát procent území národního parku zaujímá přírodní zóna, která není hospodářsky využívána. Chráněné zóny národního parku jsou naopak ve větší míře součástí kulturní krajiny a z tohoto důvodu závislé na ochranářské péči. Tyto oblasti jsou rozděleny do 6 částí: Apetlon - Lange Lacke, Illmitz - Hölle, Podersdorf - Karmazik, Sandeck - Neudegg, Waasen - Hanság a Zitzmannsdorfer Wiesen.

V roce 1993 byl založen národní park Neziderské jezero – Seewinkel. Už v roce 1991 existoval na maďarské straně park Fertö-Hanság Nemzeti. Tato chráněná oblast je nejen prvním národním parkem Rakouska, který zabírá území dvou států, ale také prvním parkem, který byl uznán organizací IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody).One moment please, data loading ...

Nach oben