NEZIDERSKÉ JEZERO – SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO


Oblast kolem Neziderského jezera, přírodní a kulturní klenot ve společném vlastnictví Rakouska a Maďarska, byla nominována oběma zeměmi současně. Malebná městečka, výstavné vesničky, úrodné vinohrady a nedozírné stepní pastviny charakterizují tuto krajinu se zcela specifickou atmosférou na východě Rakouska. Aby se tato v Evropě tak jedinečná oblast stala tím, čím dnes je, bylo třeba vytvořit odpovídající podmínky. Úpravou lesních porostů, odvodňováním, péčí o faunu a flóru a zakládáním pastvin byl vytvořen v oblasti národního parku mezi Neziderským jezerem a oblastí Seewinkel, v oblasti, kde se vzájemně prolínají vysokohorské a středomořské krajinné prvky s nedozírnými dálkami stepní Panonské nížiny, životní prostor pro nejrozmanitější druhy zvířat a rostlin. Stále příznivý vítr, vanoucí nad Neziderským jezerem, vytváří ideální podmínky pro plachtění, surfování i kiting. Milovníci cyklistiky, jízdy na koni a příznivci pěší turistiky najdou kolem tohoto nějvětšího stepního jezera ve střední Evropě celou řadu možností jak objevovat skryté přírodní a kulturní poklady.

Přijetím přeshraniční „Kulturní krajiny Fertö / Neziderské jezero“ na Seznam světového dědictví UNESCO v prosinci roku 2001 byl tento vzácný kout naší planety se svými obcemi, kulturními klenoty a přírodními krásami vyznamenán jako oblast „mimořádné a univerzální hodnoty“.

Jejím srdcem je jen 1,5 m hluboké Neziderské jezero, nejzápadněji položené stepní jezero Eurasie, jehož plocha je z převážné části pokryta rákosem. Vypařováním tohoto mírně slaného jezera vzniká zvláštní mikroklima, které vytváří optimální životní podmínky pro nejrůznější velmi vzácné druhy rostlin a zvířat. Příjemné teplé podnebí a strategicky výhodná poloha na Jantarové stezce (prastará obchodní trasa spojující sever Evropy / pobřeží Baltu s civilizačními centry kolem Středozemního moře) byly důvodem pro hojné osídlování této oblasti již v pravěku a starověku. Se vzkvétajícím vinařským průmyslem začala vzkvétat také zdejší vinařská městečka, která se stala doslova architektonickými klenoty. Dnešní návštěvníci, kteří sem přijíždějí z celého světa, oceňují nejen přírodní krásy a vynikající víno, ale také sportovní, lázeňskou a kulturní nabídku. Stačí připomenout jen Jezerní festival operety v Mörbischi nebo Operní festival v historickém římském kamenolomu u obce St. Margarethen. One moment please, data loading ...

Nach oben