LABUŽNICKÝ REGION OŘECHŮ A JEDLÝCH KAŠTANŮ STŘEDNÍHO BURGENLANDU


Pro mírně zvlněnou pahorkatou krajinu středního Burgenlandu jsou typickými stromy kaštany a ořechy. Teplé podnebí Malé uherské nížiny, jež sem zasahuje, ohraničené ze severu Šoproňskou pahorkatinou (Ödenburger Gebirge), ze západu pohořím Bucklige Welt a z jihu vrchovinou Günserských pahorků (Günser Bergland), se může bez zábran rozvinout do jedinečného mikroklimatu a umožnit tím nejoptimálnějším způsobem dozrávání kaštanů a ořechů.

Ořechový dort spolu s ořechovým závinem jsou korunou každé slavnostní příležitosti. Dříve patřily ořešáky k pravému bohatství každého hospodáře a nesměly proto v žádné zahradě, na vinici či vinohradě chybět. Sklízení ořechů, kterému se zde říká „Nusspossn“, čili srážení ořechů ze stromů, a vylupování jader patří mezi velmi náročné práce, které ořechové pochoutky činí tím více cennějšími.

V obcích Stoob, Raiding, Horitschon, Nikitsch, Großwarasdorf, Frankenau-Unterpullendorf, Lutzmannsburg či Oberpullendorf naleznete pekárny, cukrárny a heurigen-lokály, kde vám z ořechů a jedlých kaštanů nabídnou celou řadu místních specialit.

Neméně pravým požitkem se pro vás stane však i procházka pod staletými stromy kaštanů nebo alejí ořeší, či návštěva každoroční podzimní ořechové slavnosti, nebo nabídka speciálních kuchařských kurzů.

www.genuss-region.at


One moment please, data loading ...

Nach oben