LABUŽNICKÝ REGION CHOVU STEPNÍHO SKOTU V NÁRODNÍM PARKU NEZIDERSKÉ JEZERO - SEEWINKEL


Labužnický region chovu stepního skotu v Národním parku Neziderské jezero - Seewinkel

Se založením Národního parku Neziderské jezero - Seewinkel roku 1993, který svou plochou přesahuje hranice Burgenlandu, se aktuálním stal opět jeden z nejdůležitějších nástrojů plošného hospodářství, a to zalučňování. V přírodně chráněné zóně Sandeck - Neudegg, která bezprostředně navazuje na zónu Národního parku, se díky dlouhodobé plošné nekultivaci půdy rozmohl růst rákosového porostu hluboko do vnitrozemí.  Systematicky se tomu začalo zabraňovat teprve od roku 1995, kdy došlo v této oblasti jižně od obcí Apetlon a Illmitz k vysazení do volného výběhu plemena šedého skotu (Hungarian Gray Cattle). Stádo zhruba o 500 kusech dobytka dokáže totiž podle specifikací biologického hospodářství zadržet prorůstání rákosového porostu do vnitrozemí. Lada plná rákosí a vrboví se tím opět změnila v krásnou krajinu stepní pusty.

 

Dobytek, který je tu dokrmován senem a biologickým obilím, je před porážkou jen minimálně stresově zatížen dlouhými transporty. „Chovatelská oblast stepního skotu Neziderské jezero – Seewinkel“ tak nabízí nejen čerstvé maso, ale i velkou řadu místních specialit, které ve svém názvu nesou slovo Národní park jako součást označení pro místní speciality: jsou jimi především párky či výtečná šunka.


One moment please, data loading ...

Nach oben