FISCHERKIRCHE RUST

Fischerkirche („rybářský kostel“) je umělecky a kulturně historicky nejcennější stavba ve svobodném městě Rust. Gotický kostel je obklopen opevněním. Jednotlivé architektonické prvky pocházejí ze 12. až 16. století.

V interiéru kostela se nachází mariánská kaple s gotickými freskami ze 13. století, dále pozdně gotický „Oltář tří světců“, nejstarší varhany v Burgenlandu, barokní sloup s vyřezávanou dřevěnou mariánskou sochou (15. století), gotický svatostánek a starobylé náhrobky a fresky, které pocházejí z různých dob, od románského období přes ranou gotiku až po pozdní gotiku.One moment please, data loading ...

Nach oben