STARÉ MĚSTO RUST

Celá oblast Starého Města Rust, které patří k nejmalebnějším svého druhu, je dnes památkově chráněná. Četné měšťanské domy z 16. - 19. století mají udržované barokní nebo renesanční fasády s pěkným orámováním oken a portálů, arkýře, erby a štukové dekorace. Jádro města zaujímá plochu asi 9 hektarů a žije zde přibližně 320 stálých obyvatel.

Když bylo svobodné město Rust v roce 1975 vybráno – společně se Salzburgem a Kremsem – zplnomocněnci Evropské rady ve Štrasburku jako modelové město pro Evropský rok památkové péče, bylo záměrně zvoleno malé město, ve kterém nebyly – na rozdíl od mnoha jiných historických měst – žádné obytné čtvrti, jimž by hrozila devastace. Volba padla na Rust, protože v něm bylo životaschopné, ale nerevitalizované Staré Město.

V roce 2001 bylo Staré Město v Rustu zařazeno společně s regionem Fertö-to - Neusiedler See na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. One moment please, data loading ...

Nach oben