HRAD LOCKENHAUS

Někdejší templářský rytířský hrad, který později vlastnila a zřejmě také obývala údajně krvežíznivá hraběnka Alžběta Báthoryová, je dnes známý především jako místo konání festivalu komorní hudby, pořádaného Gideonem Kremerem. Jako jeden z mála zachovalých pravých rytířských hradů s černou kuchyní, kultovním prostorem, rytířským sálem, kaplí a kaplankou zastiňuje Lockenhaus, který stával na staré obchodní stezce, historicky i umělecky všechny ostatní burgenlandské hrady. Kultovní prostor, do něhož stejně jako u křižáckých hradů pronikalo světlo jen jediným otvorem ve vrcholu klenby, se připisuje templářskému řádu. Tento kultovní prostor sloužil údajně stejně jako rytířský sál s gotickou křížovou žebrovou klenbou templářům k tajným shromážděním. Dnes sídlí na hradě Lockenhaus muzeum, které pořádá výstavy a prohlídky k různým tematickým okruhům.One moment please, data loading ...

Nach oben