ZEMSKÁ GALERIE BURGENLAND

Zemská galerie Burgenland prezentuje současné a moderní umění všech žánrů: patří k nim obrazy, plastiky a skulptury, prostorové instalace a mediální umění. Trvalou expozici nazvanou Průřez Burgenlandem doplňují pravidelně různé příležitostné výstavy jako jsou prezentace děl jednotlivých umělkyň a umělců, tematické výstavy a projekty realizované ve spolupráci s jinými galeriemi. Kulturní program pro mládež zprostředkovává dnešní mladé generaci dějiny umění Burgenlandu na cestě do 21. století.

Zemská galerie Burgenland představuje platformu jak pro samotné umělce, tak pro publikum, které se zajímá o umění a uměleckou tvorbu. Bere si za svůj jeden z nejvlastnějších úkolů umění, totiž že umění má měnit perspektivy a inspirovat k přemýšlení.One moment please, data loading ...

Nach oben