ZÁMEK ESTERHÁZY
DOMINANTA A KULTURNÍ KLENOT

Zámek Esterházy představuje dominantu Eisenstadtu a je nejvýznamnější kulturní památkou v Burgenlandu. V jeho přepychových interiérech se mohou návštěvníci vypravit na fascinující cestu do světa knížecího rodu Esterházyů. Předchůdcem dnešního zámku byl gotický hrad ze 13. století, který přešel v roce 1649 do vlastnictví rodu Esterházyů a ve druhé polovině 17. století byl pak za knížete Pavla I. Esterházy přestavěn na barokní zámek. Knížecímu rodu sloužil po více než 300 let jako jeho hlavní rezidence a správní centrum.

Esterházyové byli jedním z nejvlivnějších a nejmajetnějších šlechtických rodů v Habsburské monarchii. Jeho příslušníci byli uznávanými mecenáši věd a umění. Na knížecím dvoře se zvláštní pozornost věnovala péči o divadlo a hudbu.

Zvláštní atmosféra zámku Esterházy inspirovala hudebního skladatele Josepha Haydna po více než 40 let k jeho mimořádným hudebním skladbám, které se zapsaly do historie hudby. Na jeho počest byl jeden ze sálů nazván Haydnův. Dodnes patří k nejhezčím a akusticky nejlepším koncertním sálům na světě. Honosné komnaty se slavnostním zařízením a přepychovou výzdobou zpřítomňují v představách dětských i dospělých návštěvníků slavnou minulost knížecího rodu a život na dvoře Esterházyů.One moment please, data loading ...

Nach oben