LANDESMUSEUM BURGENLAND

Přehled o celém Burgenlandu na jednom místě. Obrazy ze života, prostor pro život, stopy života: ve třech podlažích Zemského muzea Burgenland si návštěvníci udělají obrázek o této spolkové zemi a o její specifičnosti. V suterénu je vystavena jedna z největších archeologických sbírek v Rakousku, která dokumentuje 10.000 let lidského osídlení na tomto území. K největším atrakcím patří římská podlahová mozaika, náhrobky a poklady z jantarové stezky.

Expozice pod názvem Nástin burgenlandsko-panonské historie hudby zachycuje bohatou multikulturní hudební tradici tohoto regionu. Do mnohotvárného obrazu Burgenlandu se zapojují další oddělení muzea s tématy jako historie zdejšího osídlení, fauna a flóra a jedinečná krajina kolem Neziderského jezera.One moment please, data loading ...

Nach oben