UHRENSTUBE ASCHAU

V muzeu nazvaném Uhrenstube Aschau se vystavují historické věžové hodiny a soukolí k otáčení špízů a je jediné svého druhu v Rakousku. Těžištěm sbírky jsou věžové hodiny a soukolí k otáčení špízů z pěti století, počínaje obdobím gotiky v 15. století, přes renesanci a baroko až po začátek průmyslové revoluce v 19. století. Nejstarší věžové hodiny pocházejí z doby kolem roku 1470. Sbírka dnes zahrnuje 64 věžových hodin a 18 soukolí k otáčení špízů.

Hodinové stroje a soukolí vykovaná ze železa nebo vyrobená ze dřeva demonstrují vývoj techniky, hodinářského řemesla, tvarů a provedení hodin a jejich regionálních znaků. Prostřednictvím exponátů doplněných popisky a tabulemi s výkladem se návštěvníci seznámí s historií hodin a hodinářského řemesla.One moment please, data loading ...

Nach oben