MUZEUM MÍRU NA HRADĚ SCHLAINING

V horním patře najdete v rámci expozice Evropského muzea míru oddělení nazvané stručně Mír, jedinečně obsáhlé zachycení problémů míru a násilí: práce pro mír se musí odehrávat na všech úrovních společenského a politického života. Práce pro mír vyžaduje lokální, regionální a globální aktéry, a to nejen v politickém životě a ve vládách, nýbrž především v občanské společnosti. Pokud se má mír účinně rozvíjet a prosazovat, je nezbytná spolupráce na všech úrovních podle motta: globálně myslet, lokálně jednat.

Ve venkovních prostorách najdete následující expozice: v kanonové věži je instalována výstava Od nepřátelství ke spravedlnosti – právo a justice ve středověku, dále je to expozice Práce a bydlení kolem roku 1900 a konečně etnografická sbírka Ludwiga Totha, což je největší, nejrozsáhlejší a tematicky nejsevřenější kolekce tohoto druhu v Burgenlandu. One moment please, data loading ...

Nach oben