Marz


Obec Marz se rozkládá v údolí, kudy protéká stejnojmenný potok. Obklopují ji nízké a převážně zalesněné kopce. Nejvyšším z nich je kopec s názvem Narr (619 m n. m.), nejznámějším je však Marzer Kogel, který je chráněnou oblastí a oblíbeným místem pro pěší turistiku.

První písemná zmínka o obci Marz pochází z roku 1202. V erbovním znaku jsou zobrazeny obranné zdi, které obklopovaly kostel postavený na kopci, jejichž účelem bylo ochránit místní obyvatelstvo před nájezdy Turků. Zacharias Gundian, rodák z Marzu a „knížecí stavitel“ Mikuláše Esterházyho, nechal na vlastní náklady vybudovat nový kostel poté, co byl v roce 1683 zničen osmanskými Turky.

Dnes žije obec aktivním životem vyplněným mnoha kulturními a sportovními událostmi. Největší událostí je každoroční Robišská pouť. Při této lidové veselici se obyvatelé Marzu oblékají do tradičních krojů a společně se baví a hodují na obecním náměstí. Vyvrcholením slavnosti je pak typický lidový tanec nazvaný „Bandltanz“ (stužkový tanec).One moment please, data loading ...

Nach oben