Schützen am Gebirge


Schützen am Gebirge, stále častěji nazývaná původním názvem “Gschiaß”, je tradiční severoburgenlandská obec s výrazným vesnickým charakterem, která je posledním obydleným místem na řece Wulka před jejím ústím do Neziderského jezera. Je vklíněná mezi Rustskou vrchovinou a Litavskými horami. V okolí se rozkládá asi 1000 ha lesů, 700 ha orné půdy a asi 130 ha vinic a 70 vinařství.

Původní starodávná náves se zachovalými domy se štíty v průčelí je vhodná k relaxaci a odpočinku. Uprostřed stojí keramická kašna, kterou vytvořil místní umělec Robert Schneider, za ní na fasádě fary pak okno z uměleckého skla “Maria Magdalena” od profesora Ericha Stanschitze.

Farní kostel se svým barokním západním průčelím, obklopený obrannými hradbami, je zasvěcený sv. Marii Magdaleně. V celé obci a jejím okolí jsou rozseta boží muka, kolem nichž vedou cesty a stezky. Jednou z nich je cyklostezka R 50, která spojuje Eisenstadt s okružní cyklostezkou kolem Neziderského jezera.

Goldberg je nejvyšší kopec Rustské vrchoviny s nadmořskou výškou 224 m. V roce 1973 byl díky své jedinečné flóře (dub pýřitý, suchá tráva a vzácné druhy květin) jmenován chráněnou přírodní rezervací. Odtud se pak otevírá grandiózní panoramatický výhled přes jezero do Frauenkirchenu a přes údolí řeky Wulky až k Schneebergu, nejvyšší hoře Dolního Rakouska.

 One moment please, data loading ...

Nach oben