NÁRODNÝ PARK NEUSIEDLER SEE - SEEWINKEL


Objavte jedinečný Národný park Neziderské jazero a jeho neprekonateľný svet zvierat a rastlín - počas výletov, exkurzií so sprievodcom alebo pri návšteve v informačnom centre Illmitz. Biotop vymedzuje Neziderské jazero so širokým pásom trstiny, periodicky vysychajúce soľné jazierka, maloplošné piesočné biotopy, kosné lúky a pasienky. V tomto priestore medzi Alpami a Veľkou Maďarskou nížinou žijú zvieratá a rastliny, ktoré možno nájsť aj v alpských, ázijských alebo mediteránnych oblastiach.      

Výnimočná rozmanitosť druhov i význam parku ako miesto odpočinku európsko-afrických sťahovavých vtákov robia toto miesto výnimočným. Programy pre návštevníkov a prehliadky Národného parku Neusiedler See – Seewinkel sú pripravené počas celého roka formou exkurzií a tematických okruhov zodpovedajúcich príslušnému ročnému obdobiu. Exkurzie sa konajú v stanovených termínoch a trvajú okolo troch hodín formou pešej túry po spevnených cestách.

Informačné centrum ponúka okrem toho rozličné výstavy a videoprojekcie. Sedem obcí (Andau, Apetlon, Illmitz, Neusiedl am See, Podersdorf, Tadten a Weiden am See) má podiel na Národnom parku Neusiedler See - Seewinkel. 50 % plochy národného parku zaberá prírodná zóna, ktorá nemá žiadne využitie. Udržiavané zóny národného parku sú naopak zväčša kultúrnou krajinou a sú závislé na opatreniach, vyžadujúcich starostlivosť o krajinu.

Toto územie je rozdelené do šiestich oblastí: Apetlon - Lange Lacke, Illmitz - Hölle, Podersdorf - Karmazik, Sandeck - Neudegg, Waasen - Hanság a Zitzmannsdorfer Wiesen. V roku 1993 bol založený Národný park Neusiedler See – Seewinkel. Už od roku 1991 je na maďarskej strane Fertö-Hanság Nemzeti Park. Chránené územie je nielen prvým cezhraničným národným parkom Rakúska, ale tiež prvým parkom, medzinárodne uznaným organizáciou IUCN.One moment please, data loading ...

Nach oben