Scroll to the main content
dataCycle Detailseite

Spievanie v hostinci

Hudba vo vidieckom hostinci

V historickom hostinci múzea Mönchhof sa počas mnohých večerov, rozdelených počas celého roka, konajú mnohé špeciálne podujatia. Jedným z nich je očarujúce „spievanie v hostinci“, pri ktorom sa pokojne oddajte ľahkej múze.

V súvislosti s charakterom múzea sa pritom nespievajú moderné popové melódie, ale podľa starodávnej tradície najmä recitačné skladby často s dramatickým obsahom, epigramové piesne „Gstanzln“ a niekedy počuť aj vznešené umenie „Dudeln“, formy jódlovania, ktorá sa udomácnila mimo alpského regiónu. Čo však možno v každom prípade garantovať: Muzikálna cesta do minulosti a množstvo dobrej nálady často zahrnie do spievania aj publikum.