STARÉ MESTO RUST

Celé územie Starého mesta Rust, ktoré patrí k najmalebnejším svojho druhu, je dnes pamiatkovo chránené.  Početné meštianske domy zo16 – 19. storočia majú barokové alebo renesančné fasády s pekným rámovaním  okien  portálov, arkiere, erbové a štukové dekorácie. Centrum mesta má rozlohu  okolo 9 hektárov  a obýva ho asi  320 Rusťanov.        

Keď  slobodné mesto Rust v roku 1975- spolu so Salzburgom a Kremsom – vybrali splnomocnenci  Európskej rady v Štrasburgu ako modelové mesto pre Európsky rok ochrany pamiatok, zvolili si vedome malé mesto,  v ktorom – na rozdiel od mnohých ostatných historických miest  - nenájdete žiadnu chátrajúcu obytnú štvrť. Voľba padla na Rust, pretože tu zotrvalo vitálne a nie revitalizované  Staré mesto.

Historické centrum mesta je po ochranou „ Haagskej konvencie na ochranu kultúrneho majetku pri ozbrojenom konflikte“. Jednotlivé objekty sú označené modrobielymi tabuľami. 

Domy plnia  aj dnes  svoju pôvodnú funkciu obytných a prevádzkových objektov občanov. 

V roku 2001 bolo Staré mesto Rust spolu s regiónom Fertö-to - Neusiedler See  zapísané na zoznam Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Rust  bol niekoľkokrát  ocenený za svoje snahy v oblasti kultúry a ochrany pamiatok ako „najkrajšie mesto Burgenlandu“One moment please, data loading ...

Nach oben