ZÁMOK ESTERHÁZY
DOMINANTA I KULTÚRNA LAHÔDKA

Zámok Esterházy je symbolom Eisenstadtu a najznámejšou kultúrnou pamiatkou Burgenlandu. Honosné prostredie zámku pozýva na fascinujúcu cestu do sveta kniežacej rodiny.
Zámok bol pôvodne gotickým hradom, postaveným v 13 storočí. V roku 1649 sa dostáva do vlastníctva rodiny Esterházyovcov a v 2.polovici 17. storočia ho knieža Pavol I. Esterházy nechal prestavať na barokový zámok. Zámok slúžil kniežacej rodine viac ako 300 rokov ako hlavná rezidencia a správne centrum. Esterházyovci boli jedným najvplyvnejších a najmajetnejších šľachtických rodov habsburskej ríše. Členovia rodu boli uznávanými podporovateľmi vedy a umenia. Špeciálnu pozornosť venovali na kniežacom dvore starostlivosti o divadlo a hudbu.

Neobyčajná atmosféra zámku Esterházy inšpirovala skladateľa Josepha Haydna viac ako 40 rokov k jeho výnimočnej hudbe, ktorá písala zvukomalebné dejiny. Haydnova sála, pomenovaná po tomto umelcovi, je ešte dnes jednou z najkrajších a akusticky najlepších koncertných sál sveta. Pompézne priestory sú nádherne zariadené a pred deťmi i dospelými ožíva kniežacia minulosť a život na dvore Esterházyovcov

Zámok v Eisenstadte je aj v súčasnosti centrom kultúrneho diania a žiariacim javiskom festivalov a spoločenských udalostí. Haydnova sála vytvára pôsobivú kulisu na predstavenia
komornej hudby, symfónií, oratórií a opier.

 One moment please, data loading ...

Nach oben