NÁRODNÝ PARK NEUSIEDLER SEE - SEEWINKEL

Objavte jedinečný Národný park Neziderské jazero  a jeho neprekonateľný svet zvierat a rastlín _ počas  výletov, exkurzií so sprievodcom alebo pri návšteve v informačnom centre Illmitz. Biotop    vymedzuje Neziderské jazero so širokým pásom trstiny, periodicky vysychajúce soľné  jazierka,  maloplošné piesočné biotopy, kosné  lúky  a pasienky. V tomto priestore medzi Alpami a Maďarskou nížinou žijú zvieratá a rastliny, ktoré možno nájsť aj alpských, ázijských alebo mediteránnych oblastiach.        

Výnimočná rozmanitosť  druhov i  význam parku ako miesto odpočinku európsko-afrických sťahovavých vtákov robia  toto miesto  výnimočným.  Programy pre návštevníkov a prehliadky Národného parku   Neusiedler See – Seewinkel sú pripravené počas celého roka formou exkurzií a tematických okruhov zodpovedajúcich príslušnému ročnému obdobiu. Exkurzie sa konajú v stanovených termínoch a trvajú okolo troch hodín formou pešej túry po spevnených cestách.   

Informačné centrum  ponúka okrem toho rozličné  výstavy a videoprojekcie.  Sedem obcí  (Andau, Apetlon, Illmitz, Neusiedl am See, Podersdorf, Tadten a Weiden am See) má podiel na Národnom parku Neusiedler See - Seewinkel.50 % plochy národného parku zaberá prírodná zóna, ktorá nemá žiadne využitie. Udržiavané zóny národného parku  sú naopak zväčša kultúrnou krajinou  a sú  závislé na  opatreniach,  vyžadujúcich starostlivosť o krajinu.

Toto územie je rozdelené do šiestich oblastí: Apetlon - Lange Lacke, Illmitz - Hölle, Podersdorf - Karmazik, Sandeck - Neudegg, Waasen - Hanság a Zitzmannsdorfer Wiesen. V roku 1993 bol založený Národný park Neusiedler See – Seewinkel.  Už od roku 1991 je na maďarskej strane  Fertö-Hanság Nemzeti Park. Chránené územie je nielen  prvým cezhraničným národným parkom Rakúska, ale tiež prvým parkom, medzinárodne uznaným organizáciou IUCN.  

 One moment please, data loading ...

Nach oben