RegioInfoPoint Burgenland - Trnava
RegioInfoPoint Burgenland - Trnava


Pod týmto mottom sa začala spolupráca medzi Burgenlandom a jeho slovenským susedným regiónom, Trnavským krajom, s názvom RegioInfoPoint Slovensko – Rakúsko.

Ciele projektu sú rôznorodé: spoločná medzinárodná propagácia oboch regiónov ako stredoeurópskych turistických destinácií, zvyšovanie ubytovacích kapacít, rozvoj cestovného ruchu, ako aj výmena praktických poznatkov medzi regiónmi. Tento pilotný projekt, ktorý iniciovalo združenie Burgenland Tourismus, financuje Európska únia. Za realizáciu sú zodpovedné združenia Burgenland Tourismus a Neusiedler See Tourismus GmbH, ako aj Trnavský samosprávny kraj, pričom dve uvedené burgenlandské združenia cestovného ruchu prevezmú patronát nad projektom za Trnavský kraj.

 

Facty &Partneri

Trvanie projektu: 1. júl 2013 až 31. december 2014
Náklady projektu (spolu): 500 000,- €
Burgenland Tourismus a Neusiedler See Tourismus
GmbH: 400 000,- € / Trnavský kraj: 100 000,- €

Partneri projektu: Burgenland Tourismus, Trnavský
samosprávny kraj, Neusiedler See Tourismus GmbH

Strategicki partneri:

One moment please, data loading ...

Nach oben