Regioinfopoint Trnava
Malebné Prostredie


Informačné stredisko otvorené v marci 2014 v historickom centre Trnavy plní podobné informačné úlohy ako RegioInfoPoint Parndorf: návštevníci z Viedne a okolia, zo západného Rakúska, Maďarska, Slovenska, Rumunska a Poľska tu získajú užitočné informácie o pobyte v oboch susediacich regiónoch. Trnavský samosprávny kraj je okrem toho zastúpený na piatich podujatiach v informačnom stredisku RegioInfoPoint Parndorf – s folklórnymi predstaveniami a ochutnávkami vín a výrobkov prezentáciou remesiel a kultúrnymi vystúpeniami.

 
Turistické informačné centrum v Trnave, ktoré bolo zriadené v rámci projektu Cezhraničné turistické informačné a školiace stredisko (RegioInfoPoint SKAT), je otvorené už tri mesiace. Počas doby svojej existencie sa tento informačný bod dostáva do povedomia širokej verejnosti a v priemere ho mesačne navštívi 160 domácich i zahraničných turistov. Infocentrum je miestom informácií pre všetkých, ktorí hľadajú užitočné fakty o turizme v Trnavskom kraji, ako aj o regióne Burgenland. Pracovníčky ponúkajú návštevníkom kvalitný infoservis o kultúrnych a prírodných hodnotách oboch regiónov, možnostiach rekreácie a turistických možnostiach, ale aj o pripravovaných podujatiach.
Turistické informačné centrum sa nachádza v Dome hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského a   je otvorené v pracovných dňoch od 10,00 hod. do 17,00 hod. Od júla ho môžete navštíviť už aj cez víkend. Najbližšia propagačná akcia v Parndorfe bude dňa 21.8.2014 organizovaná v spolupráci s OOCR Rezort Piešťany a bude okrem širokej ponuky turizmu zameraná aj na kúpeľníctvo a wellness.
 
Bližšie informácie o projekte Vám radi poskytneme na e-mail adrese regioinfopoint@trnava-vuc.sk
 
REGIOINFOPOINT
ul. Mikuláša Schneidera Trnavského 5
Trnava 917 01
Slovensko
Tel. +42 133 74 29 232
 
Informačné centrum poskytuje:
  • Informácie a brožúry o možnostiach turizmu v Trnavskom regióne a Burgenlande
  • Informácie o kultúrnych podujatiach a festivaloch konajúcich sa v Trnavskom regióne a Burgenlande  
  • Možnosť zaregistrovania rodín a získania množstva zliav  s Familypassom

 One moment please, data loading ...

Nach oben