Učenie sa praxou v stredisku


RegioInfoPoint Parndorf

Okrem plnenia informačných úloh funguje RegioInfo-Point Parndorf aj ako školiace stredisko pre budúcich odborníkov na cestovný ruch. Pracovníci v oblasti cestovného ruchu z Trnavského samosprávneho kraja tu môžu absolvovať stáže, v rámci ktorých získajú dôležité schopnosti týkajúce sa medzinárodnej starostlivosti o hostí a tematické okruhy siahajú od odpovedania na dopyty a vypracovávania cestovných trás a výletných programov až po prípravu textov pre oblasť B2C a B2B, správu obsahu spoločnej webovej stránky a organizáciu tlačových ciest a podujatí cestovného ruchu.

 

cezhraničná výmena know-how

Združenie Burgenland Tourismus v priebehu realizácie projektu prevzalo patronát nad piatimi seminármi, ktoré majú pracovníkom stredného manažmentu v oblasti cestovného ruchu z Trnavského samosprávneho kraja sprostredkovať celý rad užitočných informácií a zručností.

Vzdelávací program zahŕňa semináre
týkajúce sa týchto oblastí:

  • Organizačná štruktúra v cestovnom ruchu
  • Význam značky v turizme
  • Destinačný manažment
  • Zabezpečenie kvality
  • E-marketing

 

Termín
12. december 2013
ORGANIZAČNÉ ŠTRUKTÚRv Y CESTOVNÉHO RUCHU V POROVNANÍ
--> POZVÁNKA

2. Apríl 2014
VÝZNAM TURISTICKÝCH ZNAČIEK
CIEĽOVÝ MANAŽMENTKVALITNÝ MANAŽMENT PRI PRENAJATÍ IZBY A DOVOLENKA NA VIDIEKU


21. Máj 2014
KVALITNÝ MANAŽMENT PRI PRENAJATÍ IZBY A DOVOLENKA NA VIDIEKU


11. September 2014
Význam E- marketingu pre turistické organizácie a podnikyKontakt

RegioInfoPoint Burgenland
McArthurGlen Designer Outlet Parndorf
Designer Outlet cesta č.1
Informačná kancelária 8A
7111 Parndorf
 
Telefón: 0043 2166 20520
info@regioinfopoint.at
www.regioinfopoint.at
 
Otváracie hodiny:
Pondelok- Štvrtok :  9:30-19:00
Piatok:  9:30-21:00
Sobota: 9:00-18:00
One moment please, data loading ...

Nach oben